Lakcs
 


Photo

Sep 2, 2014
@ 1:10 pm
Permalink
126 notes

kitesquotes:

"Vấn đề không phải là vịt hay thiên nga. Vịt có giá trị của vịt, cũng như thiên nga có giá trị của thiên nga. Vấn đề không phải là hơn hay kém, mà là sự riêng biệt. Và bạn phải biết trân trọng chính bản thân mình. Người khác có thể đóng góp cho xã hội bằng tài kinh doanh hay năng khiếu nghệ thuật,thì bạn cũng có thể đóng góp cho xã hội bằng lòng nhiệt thành và sự lương thiện.
Bạn có thể không bẩm sinh mà học giỏi, nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay, nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp, nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba, và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó.”

{Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn - Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân}des by _Himawari_@Kitesvn.com
Kites Quotes

kitesquotes:

"Vấn đề không phải là vịt hay thiên nga. Vịt có giá trị của vịt, cũng như thiên nga có giá trị của thiên nga. Vấn đề không phải là hơn hay kém, mà là sự riêng biệt. Và bạn phải biết trân trọng chính bản thân mình. Người khác có thể đóng góp cho xã hội bằng tài kinh doanh hay năng khiếu nghệ thuật,thì bạn cũng có thể đóng góp cho xã hội bằng lòng nhiệt thành và sự lương thiện.

Bạn có thể không bẩm sinh mà học giỏi, nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay, nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp, nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba, và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó.”

{Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn - Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân}
des by _Himawari_@Kitesvn.com

Kites Quotes


Photoset

Sep 1, 2014
@ 8:56 am
Permalink
2,391 notes

world domination? check. 

Where’s Vietnam? :))

(Source: sicabrows, via 0-fivethirty)


Photo

Sep 1, 2014
@ 8:55 am
Permalink
9,054 notes

(Source: girls-l-o-v-e-girls, via love-lesbian)


Photo

Sep 1, 2014
@ 8:53 am
Permalink
6,464 notes

(via my-teen-quote)


Photoset

Sep 1, 2014
@ 8:48 am
Permalink
3,092 notes

shake it off, shake it off

(Source: newfoundgrace, via three-summers-back)


Photoset

Jul 29, 2014
@ 11:34 am
Permalink
48,205 notes

(Source: akb48gifs, via withhartbig)


Photoset

Jul 25, 2014
@ 12:46 am
Permalink
135 notes

echteliebeneverdies:

Marco Reus shirtless für den Anon ♥

(via marcoislove)


Photo

Jul 25, 2014
@ 12:45 am
Permalink
4,520 notes

(Source: drownthecityy, via jaimejustelaphoto)


Photoset

Jul 25, 2014
@ 12:38 am
Permalink
1,465 notes

Marco @ Ibiza, Spain

(Source: marcohan, via mina-bvb09)


Photoset

Jul 25, 2014
@ 12:37 am
Permalink
583 notes

Marco was reading the paper. Is the German paper available in Spain? XD

(Source: marcohan, via mina-bvb09)